Wiec w sprawie zdecentralizowanych kwater dla uchodźców

70 Ludzie mają na sobie 29. październik 2020 jeden 17:30 Zademonstrowano przed ratuszem zdecentralizowane zakwaterowanie uchodźców i dostęp do opieki medycznej dla wszystkich ludzi. Protest skierowany był przeciwko warunkom życia w początkowym ośrodku dla uchodźców w Kassel Niederzwehren.

Strajk ostrzegawczy w szpitalu

500 Pracownicy Kassel Clinic szli do pracy w środę i czwartek. Strajkują za 4,8% więcej zarobków, lepsze warunki szkolenia i wyrównanie grup o niższych zarobkach.

Wybuch koronawirusa w początkowym ośrodku przyjęć

W czwartek Kassel zostało oficjalnie ogłoszone obszarem zagrożonym koronami. Wyzwalaczem była infekcja przynajmniej jednej, która stała się znana dzień wcześniej 112 Mieszkańcy ośrodka dla uchodźców w Niederzwehren. Rozmawialiśmy z mieszkańcem telefonicznie o lokalnych warunkach.