Próbny: Precz z więźniami! Out to 18. marzec!

18.03.
16:00 - 18:00

Miejsce opornych kobiet (Gwiazda Goethego)

Link do wydarzenia

Demonstracja w Kassel z okazji Dnia Więźniów Politycznych

Początek: 16 Zegar, Miejsce opornych kobiet (Gwiazda Goethego)

pamiętam! (iCal-Export w Kalenderze)