tartışma: toksik erkeklik

09.01.
19:00 - 21:00

Rothe köşe, Kassel

etkinliğin bağlantısını

Alphamännchen, Biz Macho Man ve diğer şartlar her şeyi biliyorum. Bazı davranış biçimleri ve erkeklerin görgü kendine ve başkaları için zararlıdır. Toksik erkeklik ve erkekler ve çevreleriyle ile ataerkilliğin güç yapılarının muzdarip. Birlikte, erkek ve baskıcı cinsiyet rollerinin kalıplaşmış kavramlara dair ne davranış toksiktir ve konuşmak araştırmak istiyorum.

Keşke 'beni! (Kalender ICal-İhracat)