Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

25.11.
bardzo aktywny

regularnie

Link do wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, i „Międzynarodowy Dzień Przeciw przemocy wobec kobiet”, jest 25. Listopada przedawnieniu roczną pamiątkę- oraz działania na rzecz zwalczania dyskryminacji i przemocy we wszystkich postaciach wobec kobiet i dziewcząt.

pamiętam! (iCal-Export w Kalenderze)