Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

25.11.2029
bardzo aktywny

regularnie

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, i „Międzynarodowy Dzień Przeciw przemocy wobec kobiet”, jest 25. Listopada przedawnieniu roczną pamiątkę- oraz działania na rzecz zwalczania dyskryminacji i przemocy we wszystkich postaciach wobec kobiet i dziewcząt.