Moje zranione serce

06.06.
19:30 - 21:15

Schauspielhaus

Link do wydarzenia

Doktor Lilli Jahn z Kolonii mieszkał i ćwiczył od 1926 DO 1943 w Immenhausen, potem na Motzstrasse w Kassel, gdzie w sierpniu 1943 aresztowany przez gestapo za żydowskie pochodzenie i przewieziony do obozu Breitenau w pobliżu Guxhagen.
2002, po śmierci jej jednego syna Gerharda Jahna, Federalny Minister Sprawiedliwości w gabinecie Willy'ego Brandtsa, pojawiła się kolekcja listów z adnotacjami, że Lilli Jahn i jej samowystarczalne dzieci napisały po ich aresztowaniu. Listy wyraźnie świadczą o niszczycielskim wpływie ery nazistowskiej na rodzinę, który jest rozdarty codziennym terrorem. Ilustrują również wyraźnie, że nazistowska maszyna do zabijania miała wielu pomocników. Przed deportacją do Auschwitz, gdzie oni 1944 został zabity, Lilli Jahn się udało, przemycając listy swoich dzieci z Breitenau.
Twój wnuk, Martin Doerry, zastępca redaktora naczelnego Spiegel, był w stanie znaleźć dalsze listy rodzinne i losy rodziny po długich badaniach, osadzone w kontekstach historycznych, powiedz imponująco.

pamiętam! (iCal-Export w Kalenderze)