People doing moves lecture performance

29.07. - 31.07.
bardzo aktywny

K.format Glaspavillion

wiele dni

Link do wydarzenia

lokalizacja: pawilon szklany k.format Kurt Schuhmacher Straße 29a, Kassel

29.8. wystawa & lecture performance 16 po południu – otwarty koniec

30.&31.8. intensive workshop (11 jestem – 6 po południu)


The movements of everyday life

are often so familiar to us

that we hardly notice them anymore.

Our process is trying

the seemingly familiar movements

to make unfamiliar (vice versa).

through repetition and alienation with the question:

Who actually controls whom here?

__________________________

● people

○ Exchange between participants:

○ Who are you?

○ What is your approach to movement?

○ What movement experience do you have?

● doing

○ Recognize a movement.

○ Execute it.

○ Repeat it.

○ Abstract it.

○ What do you feel now?

● moves

○ Movements arise

○ Movements get staged and performed

○ Movements are filmed

○ Movements will be shared and published

○ Movements get reflected

__________________________

● who can participate (maximum 30 participants)

any human being regardless of the background, level of experience and physical condition

● about

«people doing moves» is a performance project with a mission to support anyone feeling like an artist of their bodies.

Pay attention to a single movement

Pay attention to personality

With your unique mind, możesz być coraz bardziej świadomy swojej formy sztuki. Szukamy sposobów na ich wzbogacenie. Nasze warsztaty dotyczą odczuwania sztuki w ciele poprzez ruch – zabawę, absurdalność, głupota, piękno i estetyka. Chcemy pomóc Ci otworzyć umysł i ciało, aby dobrze się przy tym bawić i pobudzać kreatywność

__________________________

intensywny Warsztat (sobota)

○ poznaj się

○ absurdalna rozgrzewka i wprowadzanie ruchu

○ zrozumienie i potencjał

○ konstrukcja myślowa «własne życie Przenosić»

○ nawyk i codziennie-ruchy

○ wprowadzenie zaawansowanej koncepcji: people doing moves in urban space

○ staging and space

○ filming the movements of the participants

○ feedback

○ question and answer

● intensive Workshop (sunday)

○ people doing moves in urban space

○ taking walks through the city of Kassel

Our concept pursues a documentation in public/virtual space, whereby bodies can playfully refer to places and objects. The intention behind this is to question the perception of one’s surroundings and habits through movement. Choreographies, scenarios and movements are created in the immediate vicinity.

pamiętam! (iCal-Export w Kalenderze)