bugün

15:00

Marienhof'um 4, Kassel

Ort: Marienhof'um 4, Kassel Diğer büyük şehirlerde olduğu gibi, Kassel'de kentsel gelişim süreçleri ve ilçelerdeki hızlı değişimler, tipik olarak soylulaştırma ve yerinden etme süreçleriyle ilişkilidir.. Dayanışma kentsel gelişim [...]
Tüm olaylar