“Blokada produkcji”

Wieczorem w 24. kwiecień 2021 mieć 50 Ludzie spontanicznie demonstrowali z okazji niedawno wprowadzonej godziny policyjnej w centrum Kassel. Podobnie jak w wielu innych miastach, zamiast autorytarnej polityki symbolicznej rządu federalnego wezwano do solidarnego zamknięcia się w celu zwalczania pandemii.