“150 Lata odporności na §218”

Knapp 150 Ludzie poszli dalej 15. Może na wezwanie różnych inicjatyw feministycznych 150 Lata oporu wobec tak zwanego paragrafu aborcyjnego §218 do zapamiętania.

1871 zakaz przerywania ciąży został zawarty w ówczesnym Kodeksie karnym Rzeszy i od tego czasu istnieje. Z czasem paragraf został uzupełniony o wyjątki, aby aborcje mogły być teraz w zasadzie przeprowadzane bez kary. Mimo to aborcje są nadal przestępstwem w Niemczech.

Ma to różne negatywne konsekwencje dla kobiet w niezamierzonej ciąży, jak stało się jasne w przemówieniach. Lekarze, którzy wykonują aborcje, może być pozwany na podstawie §219a, ponieważ zamieszczają informacje o aborcji na swojej stronie internetowej. Jest coraz mniej lekarek, dokonać aborcji, ponieważ sytuacja prawna jest niepewna, a „wykonywanie” aborcji jest nieatrakcyjne. Ponadto przeciwnicy antyaborcji uważają się za uprawnione do grożenia lekarzom i nieumyślnego nękania kobiet w ciąży, którzy chcą dokonać aborcji.

To zadziwiające, że §218 od 150 Lata istnienia i tym samym przetrwały tak wiele różnych systemów społecznych i wstrząsów społecznych, powiedział lekarz z Kassel na wiecu.

Dlatego wiec na Königsplatz konsekwentnie domagał się skreślenia §218, §219 i §219a StGB.