Kutschera: Proces buntowania


Ulrich Kutschera jest zraniony przez ludzi, Oskarżony o zniewagę i nieprawdziwe zarzuty dotyczące faktów. Der Kasseler Professor für Pflanzenphysiologie muss sich nach einer knapp einjährigen Unterbrechung seines Verfahrens seit dem 20. Lipiec ponownie odpowiedzialny przed prokuratorem w sądzie.

W wywiadzie dla prawicowego konserwatywnego magazynu internetowego “kath.net” anlässlich der Einführung der sogenannten “Małżeństwo dla wszystkich” hatte Kutschera ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare als “pedofilia sponsorowana przez państwo” wyznaczony, też “poważne znęcanie się nad dziećmi” poprowadzi. Zgodnie z aktem oskarżenia stanowi to “ogólne dyskredytowanie osób homoseksualnych” jest punktem wyjścia do buntowania się.

Der Universitätsprofessor bekräftige in einer Einlassung und in mündlichen Ergänzungen erneut seine Äußerungen und bemühte sich, sie als gegenwärtigen Stand der Wissenschaften zu präsentieren. W niemal godzinnych wersjach próbował m.in. wytłumaczyć, że dzieci w gospodarstwach domowych tej samej płci cierpią i są bardziej narażone na akty przemocy. Er selbst wolle nur auf Basis von Fakten vor der gegenwärtigen Fehlentwicklung warnen.

“Te i wiele innych stwierdzeń są podżegające i są obiektywnie właściwe, Aby wywołać przemoc.”

W sądzie Kutschera zinterpretował tę procedurę jako wynik jednej “Defamierungskampagne” przez “Ideologowie płci” – miał już wcześniej proces karny “eine Art Bücherverbrennung 2019” wyznaczony. Stawiane mu zarzuty będą jego “Naruszaj honor i godność jako międzynarodowego naukowca”.

Zaproszony w charakterze świadka pracownik Uniwersytetu w Kassel wyjaśnił to przed sądem, że obrażenia nie zostały popełnione na Ulrichu Kutscherze. Osobiście dotknięty jego wrogimi wypowiedziami, zwrócił uwagę na różne formy codziennej przemocy wobec osób homoseksualnych. Dla nich obraźliwe wypowiedzi profesora z Kassel byłyby źródłem legitymizacji.

Auch außerhalb des Gerichts blieben Kutscheras Äußerungen nicht unwidersprochen. za 10 Demonstracja zgromadzona przed Prezydium na terenie Uniwersytetu w Kassel. Wzywając autonomicznych SchwuLesBiTrans * Queer Unit Kassel i Polityka Uniwersytetu AG des AStAs waren etwa 110 Ludzie szli za nim, który przeszedł przez centrum miasta do sądu rejonowego.

“Nasze istnienie jest żywym dowodem, że ludzie tacy jak Kutschera nie mają racji.”

W przemówieniach poruszono różne aspekty sprawy Kutschery. Dabei wurde immer wieder deutlich gemacht, dass Kutscheras Aussagen nicht nur von einem queerfeindlichen, sondern auch von einem misogynen und rassistischen Weltbild zeugen, welches es zu bekämpfen gelte.

Mówca podkreślił, że Kutschera jest nieistotna z naukowego punktu widzenia i dlatego nie należy zwracać na nią uwagi. Nicht ignorieren dürfe man hingegen das Netzwerk, in dem er sich befindet und das seine Aussagen unterstützt. Der Kasseler Professor sitzt unter anderem im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung und wurde von der AfD als Redner geladen.

Des Weiteren wurde deutlich gemacht, że jest to „niebezpieczna iluzja”, że LGBTIQ- Na uczelni nie ma wrogości i mizoginii. Darüber hinaus wurde kritisiert, że ludzie dotknięci agitacją Kutschery otrzymują niewielkie wsparcie od uniwersytetu. Eine ernsthafte Antidiskriminierungspolitik dürfe nicht bei Lippenbekenntnissen und vorsichtigen Distanzierungen der Universitätsleitung stehen bleiben.

To wyjaśniono w jednym Stellungnahme den Prozess “z wielką uwagą” gonić. Wobec ciągłych wypowiedzi profesora z Kassel pozostają jednak pytania, dlaczego dotychczasowa skarga nadzorcza nie została wniesiona samodzielnie.

Link zur Bildergalerie

Kutschera: Proces buntowania